top of page

תרגיל בתנועה ראש חץ

תרגיל חיכוי תנועה. מי שעומד לפני הקבוצה מתנוענע בהתאם לקצב המוזיקה ושאר חברי הקבוצה שעומדים מאחוריו מחכים את תנועותיו. אופו העמידה הוא שיש אחד או אחת שעומדים כמו ראש החץ ושאר חברי וחברות הקבוצה נעמדים בשני קוים מקבים נוטים לצדדים ביחס אלין. המתנועעים בראש והשאר מחכים את תנועות.

מתי תחלפים כשמנחה משנה את השיר ששומעים ברקע. זה תרגיל חימום בתנועה,

זה תרגיל הובלה, תרגיל הקשבה, נתינת פוקוס לאחר ובעיקר הנאה.פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page